• Русский
  • Türkmen
Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti

Kodekslar toplumy

Türkmenistanyň Giňişleýin mejlisiniň kararlary
Türkmenistanyň Zähmet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
«Ýer hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Tokaý kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Suw kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Saýlaw kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyny tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini (rejelenen görnüşi)  tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Saparmyrat Türkmenbaşynyň Türkmenistanyň Graždan kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Maşgala kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Jenaýat-ýerine ýetiriş kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hem-de ony rejelenen görnüşde tassyklamak hakynda
Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Howa kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Gümrük kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
Türkmenistanyň Býujet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
TÜRKMENISTANYŇ ARAÇYLYK IŞ ÝÖREDIŞ  JEMKANUNYNY  TASSYKLAMAK WE GÜÝJE GIRIZMEK HAKYNDA
Türkmenistanyň Administratiw iş ýörediş kodeksini tassyklamak we herekete girizmek hakynda
Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda